Sondej Marek Zbigniew, Droga prywatna nie musi spełniać wymogów drogi publicznej

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Droga prywatna nie musi spełniać wymogów drogi publicznej

Utwardzenie drogi gruntowej w taki sposób, że wykonana nawierzchnia umożliwia wykorzystanie jej jako szlaku komunikacyjnego dla samochodów i innych pojazdów, przesądza o wybudowaniu drogi, niezależnie od tego, czy droga ta spełnia wymogi techniczne dla dróg publicznych orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX