Krawczyk Ryszard P., Dotacja dla spółki wodnej. Omówienie uchwały KRIO w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2018 r., 1790/18

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2018/4/88-90
Autor:

Dotacja dla spółki wodnej. Omówienie uchwały KRIO w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2018 r., 1790/18

Uchwała w sprawie trybu udzielania z budżetu powiatu dotacji celowej spółkom wodnym stanowi akt prawa miejscowego, a jej postanowienia powinny być formułowane w sposób zrozumiały dla adresatów i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych. Jak podkreślił WSA w Opolu w wyroku z 25.03.2009 r. (I SA/Op 37/09, CBOSA), przepis prawa miejscowego musi być sformułowany w sposób precyzyjny i czytelny, tak by wynikało z niego, kto, w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować, żeby osiągnąć skutek wynikający z tego przepisu. Uchwały podejmowane przez organy samorządowe muszą, zdaniem sądu, zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX