Malinowski Michał, Dopiero decyzja Urzędu Patentowego daje prawo do amortyzacji

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:

Dopiero decyzja Urzędu Patentowego daje prawo do amortyzacji

Prawo ochronne na znak towarowy może być amortyzowane dopiero od momentu powstania tego prawa. Ekspektatywa tego prawa amortyzowana być nie może. Tak wynika z wyroku WSA w Rzeszowie z 4 lutego 2014 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX