Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Domniemanie niezdolności do pracy w okresie zasiłku chorobowego może być w każdym czasie obalone

Ubezpieczony, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy uzyskał zaświadczenie właściwego lekarza o odzyskaniu zdolności do pracy i w związku z tym podjął pracę zarobkową, o czym zawiadomiono organ rentowy nie musi zwrócić zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia – stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 17 lutego 2016 r., III UZP 15/15.

Orzeczenie to wydano w następującym stanie faktycznym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił pracownikowi prawa do zasiłku chorobowego i jednocześnie zobowiązał go do zwrotu świadczenia nienależnie pobranego z funduszu chorobowego. Według organu rentowego ubezpieczony wykorzystywał zwolnienie od pracy niezgodnie z jego celem i nie ma prawa do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. W uzasadnieniu wskazano, że w okresie tym pracownik udał się do lekarza medycyny pracy, a po otrzymaniu zaświadczenia o zdolności do pracy, na tydzień przed upływem miesięcznego zwolnienia, podjął zatrudnienie. O fakcie tym poinformowano organ rentowy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?