Kaczorowska Iwona, Dofinansowanie działalności spółki nie jest pożyczką. Omówienie do wyroku NSA z dnia 12 października 2021 r., II FSK 69/19

Omówienia
Opublikowano: PP 2022/4/46-47
Autor:

Dofinansowanie działalności spółki nie jest pożyczką. Omówienie do wyroku NSA z dnia 12 października 2021 r., II FSK 69/19

Udział wspólnika w zyskach osiąganych przez spółkę cichą jest przychodem z tzw. innych źródeł.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX