Dodatki dla młodych rodzin a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 26 października 2021 r., 32934/19 (Šaltinytė) - OpenLEX

Warecka Katarzyna, Dodatki dla młodych rodzin a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 26 października 2021 r., 32934/19 (Šaltinytė)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Dodatki dla młodych rodzin a Konwencja. Omówienie wyroku ETPC z dnia 26 października 2021 r., 32934/19 (Šaltinytė)

Dodatek mieszkaniowy przysługujący wyłącznie osobom do 35. roku życia nie stanowi naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na wiek i prawa do poszanowania własności - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX