Stec Mirosław, Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Omówienie do wyroku TK z dnia 6 marca 2019 r., K 18/17

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2019/2/8-33
Autor:

Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Omówienie do wyroku TK z dnia 6 marca 2019 r., K 18/17

W powołanym niżej wyroku z 6.03.2019 r. (K 18/17), OTK-A 2019/10, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 36 ust. 10 ustawy z 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.), dalej u.d.j.s.t., w zakresie, w jakim dotyczy sytuacji, w której gmina, z przyczyn niezależnych od niej, otrzymała część wyrównawczą lub równoważącą subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej bądź dokonała wpłaty określonej w art. 29 u.d.j.s.t. w kwocie wyższej od należnej:

a)

jest niezgodny z art. 167 ust. 1 i 2 oraz art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b)

nie jest niezgodny z art. 165 ust. 2 Konstytucji.

Wnioskodawca – Rada Gminy w Świnoujściu zaskarżyła wskazany wyżej przepis ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z którym w przypadku stwierdzenia, że jednostka samorządu terytorialnego otrzymała część wyrównawczą, równoważącą lub regionalną subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej lub dokonała wpłat określonych w art...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX