Partyk Aleksandra, Dochód z umowy zlecenia ma znaczenie przy prawie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Dochód z umowy zlecenia ma znaczenie przy prawie do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Gdy składany jest wniosek o przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, organ musi ustalić wysokość dochodu w rodzinie. Jeśli po przeliczeniu na członka rodziny dochód jest wyższy niż 725 zł w skali miesiąca, to świadczenie nie może zostać przyznane - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX