Partyk Aleksandra, Dłużnik alimentacyjny nie może wykorzystywać luk w prawie na swoją korzyść

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Dłużnik alimentacyjny nie może wykorzystywać luk w prawie na swoją korzyść

Powód domagał się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w zakresie alimentów, powołując się na przedawnienie roszczeń. Sądy powszechne oddaliły częściowo powództwo, wskazując na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego. Nie było podstaw do przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania – orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX