Bujalski Rafał, Dla przywróconego do pracy urlop lub ekwiwalent. Omówienie wyroku TS z dnia 25 czerwca 2020 r., C-762/18 i C-37/19 (Iccrea Banca)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Dla przywróconego do pracy urlop lub ekwiwalent. Omówienie wyroku TS z dnia 25 czerwca 2020 r., C-762/18 i C-37/19 (Iccrea Banca)

Pracownik ma prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego za okres między niezgodnym z prawem zwolnieniem a przywróceniem do pracy albo - po rozwiązaniu stosunku pracy - do otrzymania świadczenia pieniężnego za urlop, którego nie wykorzystał - stwierdził wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE. Jednakże, jak wyjaśnił TSUE, w razie podjęcia w tym okresie przez pracownika nowej pracy, może on dochodzić swoich praw za okres, w którym wykonywał tę pracę, wyłącznie od nowego pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX