Partyk Aleksandra, Deportacja może negatywnie wpłynąć na rozwój dzieci? Trzeba to ustalić

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Deportacja może negatywnie wpłynąć na rozwój dzieci? Trzeba to ustalić

Udziela się zgody na pobyt dziecka ze względów humanitarnych, jeśli zobowiązanie go do powrotu naruszyłoby prawa dziecka zagrażające jego rozwojowi psychofizycznemu. Ustalenia w tym zakresie wymagają specjalistycznej opinii psychologicznej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX