Delegowanie polskich sędziów do sądów wyższej instancji. Omówienie opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 20 maja 2021 r.,... - OpenLEX

Bujalski Rafał, Delegowanie polskich sędziów do sądów wyższej instancji. Omówienie opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 20 maja 2021 r., C-748/19 - C-754/19 (Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Delegowanie polskich sędziów do sądów wyższej instancji. Omówienie opinii rzecznika generalnego TSUE z dnia 20 maja 2021 r., C-748/19 - C-754/19 (Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim)

Polska praktyka delegowania sędziów do sądów wyższej instancji, które to delegowanie może zostać zakończone w każdym czasie według uznania Ministra Sprawiedliwości będącego zarazem Prokuratorem Generalnym jest sprzeczna z prawem Unii - orzekł rzecznik generalny Trybunał Sprawiedliwości UE. I zaproponował, aby w ten właśnie sposób rozstrzygnął sprawę Trybunał.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX