Partyk Aleksandra, Decyzja podatkowa bez daty dziennej? Jest nieważna

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Decyzja podatkowa bez daty dziennej? Jest nieważna

Organ podatkowy, który wydaje decyzję, ma obowiązek wskazania w niej dokładnej daty. Musi więc podać dzień, miesiąc i rok wydania decyzji. Gdy decyzja nie zawiera tej informacji jest nieważna. Taki mankament to „ciężkie” naruszenie prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX