Decyzja o rozbiórce ma obligatoryjny charakter - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Decyzja o rozbiórce ma obligatoryjny charakter

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Decyzja o rozbiórce ma obligatoryjny charakter

Organy nadzoru budowlanego nakazały rozbiórkę budynku letniskowego. Wydane w sprawie decyzje były trafne. Z ustaleń wynikało, że inwertor samowolnie postawił budynek. Organy umożliwiły legalizację obiektu, ale strona w toku postępowania nie przedstawiła wymaganych dokumentów- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX