Partyk Aleksandra, Data przejęcia spółki jest kluczowa w sprawie o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Data przejęcia spółki jest kluczowa w sprawie o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki

Organy administracyjne, rozpoznając wniosek spółki o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki, oparły się na znowelizowanych przepisach Prawa farmaceutycznego, podczas gdy w sprawie należało stosować przepisy obowiązujące wcześniej. Tym samym przy wydawaniu decyzji należało uwzględnić dotyczący ograniczonej sukcesji administracyjnej - orzekł WSA w Warszawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX