Jarosz-Żukowska Sylwia, Czynsze regulowane - wyrok z dnia 12 stycznia 2000 r., P 11/98, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

Czynsze regulowane - wyrok z dnia 12 stycznia 2000 r., P 11/98, [w:] M. Derlatka, L. Garlicki, M. Wiącek, Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, WK 2016

KOMENTARZ

1. Wyrok z dnia 12 stycznia 2000 r., P 11/98, był pierwszym z całej serii orzeczeń TK dotyczących problemu konstytucyjności ustawowych ograniczeń wysokości oraz częstotliwości podwyżek czynszu najmu. Przyczyną takiej aktywności orzeczniczej TK w tej dziedzinie był fakt, iż kolejne regulacje ustawowe służące ochronie praw lokatorów, przyjęte zarówno po wydaniu omawianego tutaj wyroku, jak i kolejnych orzeczeń dotyczących tej materii, stanowią jeden z najbardziej dobitnych przykładów nieprawidłowego wykonania orzeczeń TK przez ustawodawcę, a nawet więcej – powtarzania (często wręcz świadomego) niekonstytucyjnych przepisów. W konsekwencji po wydaniu wyroku P 11/98 do sprawy podwyżek czynszu Trybunał powracał jeszcze wielokrotnie, a mianowicie po raz drugi na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych – dalej: ustawa z 1994 r. – oraz co najmniej pięciokrotnie po wejściu w życie nowej ustawyz dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX