Bujalski Rafał, Czy zagraniczny lek bez recepty wymaga zezwolenia? Omówienie wyroku TS z dnia 8 lipca 2021 r., C-178/20 (Pharma Expressz)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Czy zagraniczny lek bez recepty wymaga zezwolenia? Omówienie wyroku TS z dnia 8 lipca 2021 r., C-178/20 (Pharma Expressz)

Produkt leczniczy wydawany bez recepty w jednym państwie UE może być sprzedawany w innym unijnym państwie jedynie wówczas, gdy także to drugie państwo pozwoliło na dopuszczenie wskazanego produktu do obrotu - stwierdził dziś (8 lipca) Trybunał Sprawiedliwości UE. I dodał, że dostarczenie produktu leczniczego do tego drugiego państwa byłoby możliwe w razie braku takiego pozwolenia, gdyby w świetle prawa Unii jego stosowanie służyło zaspokojeniu szczególnych potrzeb o charakterze medycznym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX