Baranowska-Zając Wioleta, Czy umowa najmu lokalu użytkowego to transakcja handlowa? Omówienie wyroku TS z dnia 9 lipca 2020 r., C-199/19 (RL sp. z o.o.)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Czy umowa najmu lokalu użytkowego to transakcja handlowa? Omówienie wyroku TS z dnia 9 lipca 2020 r., C-199/19 (RL sp. z o.o.)

W wyroku TS odniósł się do kwestii zasadności uznania umowy najmu lokalu użytkowego jako transakcji handlowej w rozumieniu przepisów w sprawie zwalczania opóźnień w transakcjach handlowych. Trybunał wskazał, że umowa, w której świadczenie główne polega na odpłatnym oddaniu nieruchomości do czasowego korzystania, w szczególności umowa najmu lokalu użytkowego, jest transakcją handlową prowadzącą do świadczenia usług, pod warunkiem jednak że transakcja taka jest dokonywana między przedsiębiorcami lub między przedsiębiorcami a organami publicznymi. Ponadto, Trybunał sformułował warunek, na podstawie którego umowa najmu lokalu użytkowego, która przewiduje comiesięczny czynsz będący świadczeniem okresowym, jako transakcja handlowa, spowoduje w razie braku zapłaty w uzgodnionym terminie powstanie przewidzianego wymienionymi przepisami uprawnienia do odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz do rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Trybunał przyjął w tym zakresie, że umowa najmu lokalu użytkowego, w której czynsz jest świadczeniem okresowym, nie musi zostać uznana za uzgadniającą harmonogram płatności w ratach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX