Czy sąd może wezwać strony umowy do jej renegocjacji? Omówienie wyroku TS z dnia 25 listopada 2020 r., C-269/19 (Banca B. SA) - OpenLEX

Baranowska-Zając Wioleta, Czy sąd może wezwać strony umowy do jej renegocjacji? Omówienie wyroku TS z dnia 25 listopada 2020 r., C-269/19 (Banca B. SA)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Czy sąd może wezwać strony umowy do jej renegocjacji? Omówienie wyroku TS z dnia 25 listopada 2020 r., C-269/19 (Banca B. SA)

W razie stwierdzenia nieuczciwego charakteru warunków umowy kredytu, jeżeli po usunięciu takich nieuczciwych warunków umowa nie może dalej obowiązywać, zaś brak jej mocy wiążącej w całości powoduje szkodliwe konsekwencje dla konsumenta, a jednocześnie nie istnieje żaden dyspozytywny przepis prawa krajowego umożliwiający zastąpienie postanowień nieuczciwych, sąd krajowy powinien podjąć wszelkie możliwe środki prowadzące do uchronienia konsumenta przed skutkami unieważnienia umowy - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Zdaniem TSUE, w okolicznościach takich sąd krajowy może w szczególności wezwać strony do podjęcia negocjacji co do „nowej” treści postanowienia umowy uznanego uprzednio za nieuczciwe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX