Czy prokurator może wydać ENA? Omówienie wyroku TS z dnia 12 grudnia 2019 r., C-566/19 PPU i C-625/19 PPU - C-627/19 PPU... - OpenLEX

Kobes Paweł, Czy prokurator może wydać ENA? Omówienie wyroku TS z dnia 12 grudnia 2019 r., C-566/19 PPU i C-625/19 PPU - C-627/19 PPU (Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg i Openbaar Ministerie przeciwko JR i YC)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Czy prokurator może wydać ENA? Omówienie wyroku TS z dnia 12 grudnia 2019 r., C-566/19 PPU i C-625/19 PPU - C-627/19 PPU (Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg i Openbaar Ministerie przeciwko JR i YC)

Europejski nakaz aresztowania (ENA) może zostać wydany przez organ niebędący sądem, np. prokuratora - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Warunkiem jest jednak możliwość sądowej kontroli takiego nakazu i zagwarantowana prawnie oraz organizacyjnie niezależność organu w podejmowaniu decyzji, szczególnie w stosunku do władzy wykonawczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX