Bujalski Rafał, Czy można zakazać noszenia symboli religijnych w pracy? Omówienie wyroku TS z dnia 15 lipca 2021 r., C-804/18 (WABE)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Czy można zakazać noszenia symboli religijnych w pracy? Omówienie wyroku TS z dnia 15 lipca 2021 r., C-804/18 (WABE)

Zakaz noszenia w miejscu pracy jakichkolwiek widocznych symboli wyrażających przekonania polityczne, światopoglądowe lub religijne może być uzasadniony koniecznością prezentowania przez pracodawcę neutralnego wizerunku wobec klientów lub zapobiegania konfliktom w pracy – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE. Jednakże, uzasadnienie to musi odpowiadać rzeczywistej konieczności po stronie pracodawcy, a przy godzeniu wchodzących w grę praw i interesów sądy krajowe mogą uwzględniać specyficzny kontekst swego państwa członkowskiego, a w szczególności bardziej korzystne przepisy krajowe w zakresie ochrony wolności wyznania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX