Kobes Paweł, Czy można odroczyć wykonanie ENA? Omówienie wyroku TS z dnia 8 grudnia 2022 r., C-492/22 PPU

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Czy można odroczyć wykonanie ENA? Omówienie wyroku TS z dnia 8 grudnia 2022 r., C-492/22 PPU

Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania (ENA) może zostać odroczone, gdy przeciwko osobie objętej nakazem toczy się postępowanie karne w państwie wykonania - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX