Baranowska-Zając Wioleta, Czy można oceniać uczciwość klauzuli opartej na przepisie? Omówienie wyroku TS z dnia 9 lipca 2020 r., C-81/19 (Banca Transilvania SA)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Czy można oceniać uczciwość klauzuli opartej na przepisie? Omówienie wyroku TS z dnia 9 lipca 2020 r., C-81/19 (Banca Transilvania SA)

TS odniósł się do możliwości dokonania oceny przepisu prawa krajowego o dyspozytywnym charakterze, zastosowanego w umowie zawartej między bankiem jako przedsiębiorcą a konsumentem, jako postanowienia o nieuczciwym charakterze, a w związku z tym zastosowania do niego reżimu niedozwolonych postanowień umownych. Trybunał uznał, że taki warunek umowny odzwierciedlający przepis prawa krajowego, w tym przepis prawa o dyspozytywnym charakterze, nawet jeżeli nie był przedmiotem indywidualnych negocjacji między przedsiębiorcą a konsumentem, a strony nie dokonały żadnych innych uzgodnień w zakresie normowanym tym przepisem, nie powinien być oceniany przez pryzmat przepisów o niedozwolonych postanowieniach umownych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX