Czy kandydaci do SN mają prawo zaskarżyć uchwały KRS? Omówienie wyroku TS z dnia 2 marca 2021 r., C-824/18 (A.B. i in.... - OpenLEX

Bujalski Rafał, Czy kandydaci do SN mają prawo zaskarżyć uchwały KRS? Omówienie wyroku TS z dnia 2 marca 2021 r., C-824/18 (A.B. i in. przeciwko KRS)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Czy kandydaci do SN mają prawo zaskarżyć uchwały KRS? Omówienie wyroku TS z dnia 2 marca 2021 r., C-824/18 (A.B. i in. przeciwko KRS)

Wykluczenie przez polskiego ustawodawcę możliwości poddania kontroli sądowej oceny kandydatów na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa może naruszać prawo Unii Europejskiej - orzekł dziś Trybunał Sprawiedliwości UE. Ocenę, czy tak faktycznie było, TSUE pozostawia jednak Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, który wystąpił do niego w tej sprawie z pytaniami prejudycjalnymi. W przypadku potwierdzenia naruszenia prawa UE, NSA ma obowiązek odstąpienia od zastosowania się do zakwestionowanych zmian w polskim prawie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?