Partyk Aleksandra, Czasu poświęconego na przeprowadzenie dowodu nie da się cofnąć

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

Czasu poświęconego na przeprowadzenie dowodu nie da się cofnąć

Powód w skardze kasacyjnej kwestionował przeprowadzenie przez sąd odwoławczy dowodów, które wcześniej przed sądem pierwszej instancji zostały uznane za spóźnione. Nie można jednak skutecznie podnosić, że sąd drugiej instancji naruszył przepis odnoszący się do prowadzenia dowodów w postępowaniu odwoławczym, jeśli dopuścił dowody - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX