Partyk Aleksandra, Czasowa rejestracja auta wyklucza zwrot akcyzy

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Czasowa rejestracja auta wyklucza zwrot akcyzy

Z przepisów wynika, że jeśli pojazd nie został zarejestrowany w kraju, a doszło do jego wywozu, to strona może domagać się zwrotu podatku akcyzowego. Z trafnych ustaleń organów podatkowych wynikało, że pojazdy objęte wnioskiem były czasowo zarejestrowane w Polsce, a więc zwrot okazał się niemożliwy – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX