Partyk Aleksandra, COVID-19: zwrot za wycieczkę w pieniądzu, a nie w bonie. Omówienie wyroku TS z dnia 8 czerwca 2023 r., C-407/21 (UFC - Que choisir i CLCV)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2023
Autor:

COVID-19: zwrot za wycieczkę w pieniądzu, a nie w bonie. Omówienie wyroku TS z dnia 8 czerwca 2023 r., C-407/21 (UFC - Que choisir i CLCV)

Trybunał Sprawiedliwości UE zajmował się francuską sprawą dotyczącą imprez turystycznych odwoływanych w dobie pandemii COVID-19. Uznał, że organizator takiej imprezy powinien dokonać zwrotu wszelkich wpłat w formie pieniężnej, a nie w bonie. Wyrok ma znaczenie dla polskich przepisów z 2020 r. wprowadzających tarczę antykryzysową, które przewidują podobne do francuskich rozwiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX