Raguszewska Magdalena, Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - uprawnienia kontrolne gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; korzystanie z materiałów dowodowych zgromadzonych przez inne organy w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów higienicznych i zdrowotnych oraz przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii. Omówienie do decyzji SKO z dnia 5 stycznia 2022 r., SKO 4221/30/21

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2022/2/29-38
Autor:

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - uprawnienia kontrolne gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; korzystanie z materiałów dowodowych zgromadzonych przez inne organy w zakresie spełniania przez przedsiębiorcę wymogów higienicznych i zdrowotnych oraz przestrzegania ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii. Omówienie do decyzji SKO z dnia 5 stycznia 2022 r., SKO 4221/30/21

W omawianym przypadku organ pierwszej instancji cofnął zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, powołując jako podstawy swojego rozstrzygnięcia art. 18 ust. 10 pkt 2, art. 18 ust. 7 pkt 6 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.; dalej u.w.t.p.a.) oraz art. 9ustawy z 6.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.; dalej pr. przeds.), z uwagi na nieprzestrzeganie określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych. Uzasadniając takie rozstrzygnięcie organ zezwalający wyjaśnił, że w związku z informacją m.in. o przelewaniu sprzedawanych napojów alkoholowych do plastikowych butelek i wydawaniu ich do spożycia „na wynos” zwrócił się do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o przeprowadzenie kontroli przestrzegania przez przedsiębiorcę zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX