Partyk Aleksandra, Cofnięcie uprawnień diagnoście bez dokładnego wyjaśnienia sprawy jest niedopuszczalne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Cofnięcie uprawnień diagnoście bez dokładnego wyjaśnienia sprawy jest niedopuszczalne

Starosta i SKO zgodnie uznały, że zachodzą podstawy do cofnięcia diagnoście uprawnień. Ich ustalenia nie były kompletne. Konieczne jest przesłuchanie skarżącego i dokonanie dalszych ustaleń w sprawie. Nie można zastosować sankcji wobec strony, jeśli kluczowe kwestie są wątpliwe – orzekł WSA w Gdańsku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX