Cofnięcie skargi przez Ministra Zdrowia uzasadnia umorzenie postępowania - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Cofnięcie skargi przez Ministra Zdrowia uzasadnia umorzenie postępowania

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Cofnięcie skargi przez Ministra Zdrowia uzasadnia umorzenie postępowania

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wydała uchwałę, która została zaskarżona przez Ministra Zdrowia. Autor skargi cofnął ją w kolejnym piśmie procesowym. W takim przypadku postępowanie zainicjowane skargą należało umorzyć – orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX