Nowicki Marek Antoni, Cobzaru przeciwko Rumunii - wyrok ETPC z dnia 26 lipca 2007 r., skarga nr 48254/99, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 66

Omówienia
Opublikowano: Oficyna 2008
Autor:

Cobzaru przeciwko Rumunii - wyrok ETPC z dnia 26 lipca 2007 r., skarga nr 48254/99, [w:] M.A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Oficyna, 2008, s. 66

Pobicie Roma na komisariacie policji, brak odpowiedniego śledztwa, również w zakresie jego ewentualnych motywów rasistowskich

Tezy orzeczenia

1. Przemoc na tle rasowym jest szczególnym zamachem na godność ludzką i wymaga od władz specjalnej czujności i stanowczej reakcji. Mają one wszelkimi dostępnymi środkami zwalczać rasizm i przemoc na tle rasistowskim i dbać w ten sposób o demokratyczną wizję społeczeństwa, w którym różnorodności nie postrzega się jako zagrożenia, ale jako źródło bogactwa.

2. Podczas śledztwa w sprawie incydentów z użyciem przemocy władze państwa muszą podejmować wszelkie kroki pozwalające ujawnić rasistowskie motywy działania i ustalić, czy nienawiść etniczna mogła odegrać w nich jakąś rolę.

3. Traktowanie zabarwionej rasowo przemocy i brutalności tak samo jak innych spraw tego rodzaju może oznaczać nieusprawiedliwione traktowanie niezgodne z art. 14 konwencji.

4. Udowodnienie motywów rasistowskich bywa bardzo trudne. Obowiązek państwa dotyczący badania możliwych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX