Malinowski Michał, CIT: zysk starej SKA także nie korzysta ze zwolnienia

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:

CIT: zysk starej SKA także nie korzysta ze zwolnienia

Dywidendy wypłacane z zysków SKA przez jej następców prawnych podlegają opodatkowane także wtedy, gdy do zmiany formy prawnej doszło przed 1 stycznia 2014 r. Tak wskazał NSA w wyroku z 8 czerwca 2017 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX