Chorobę zawodową stwierdza inspekcja sanitarna, nie lekarz - OpenLEX

Zasada Jarosław, Chorobę zawodową stwierdza inspekcja sanitarna, nie lekarz

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Chorobę zawodową stwierdza inspekcja sanitarna, nie lekarz

Rozpoznając sprawę w przedmiocie choroby zawodowej, organ zobowiązany jest samodzielnie dokonać oceny spełnienia przesłanek stwierdzenia choroby zawodowej – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 13 stycznia 2015 r., II SA/Op 568/2014, LEX nr 1635084.

Rozstrzygnięcie to dotyczyło skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie choroby zawodowej. W toku wszczętego z urzędu postępowania w sprawie rozpoznania choroby zawodowej uprawniony lekarz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zdiagnozował przewlekłą chorobę narządu głosu w postaci wtórnych zmian przerostowych fałdów głosowych. Jako czynnik narażenia zawodowego wskazano nadmierny wysiłek głosowy na stanowiskach pracy telefonistki, referenta, radcy i konsultanta ds. sprzedaży, utrzymujący się nieprzerwanie od 1977 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu stwierdził chorobę zawodową, która to decyzja została uchylona przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX