Partyk Aleksandra, Choć przesyłkę wysłano na adres inny niż korespondencyjny, to doręczenie było prawidłowe

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Choć przesyłkę wysłano na adres inny niż korespondencyjny, to doręczenie było prawidłowe

Skarżąca wniosła spóźnione zażalenie. W skardze do WSA podniosła, że korespondencję przesłano na błędny adres. Tymczasem w aktach znajduje się dowód doręczenia jej korespondencji. Pismo doręczono więc skutecznie, choć nie na adres wskazany przez skarżącą - orzekł WSA w Łodzi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX