Choć oskarżonej nie skazano za zniesławienie, to należało obciążyć ją kosztami procesu - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Choć oskarżonej nie skazano za zniesławienie, to należało obciążyć ją kosztami procesu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Choć oskarżonej nie skazano za zniesławienie, to należało obciążyć ją kosztami procesu

Postępowanie karne o zniesławienie zostało umorzone z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Nie było więc podstaw do obciążenia kosztami procesu oskarżyciela prywatnego. Poniesione koszty powinna pokryć oskarżona. Błąd sądu miał charakter rażący - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX