Partyk Aleksandra, Choć okres odbywania kwarantanny już upłynął, należy ocenić zasadność wniosku o zwolnienie z jej odbywania

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Choć okres odbywania kwarantanny już upłynął, należy ocenić zasadność wniosku o zwolnienie z jej odbywania

Po wydaniu odmownej decyzji w sprawie o zwolnienie z kwarantanny strona wniosła odwołanie. Organ odwoławczy umorzył postępowanie odwoławcze. Organ inspekcji sanitarnej wskazał, że okres odbywania kwarantanny przez stronę minął i rozpoznawanie sprawy stało się bezprzedmiotowe. Rozstrzygnięcie okazało się błędne - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX