Partyk Aleksandra, Chęć powrotu do mieszkania ma znaczenie przy rozstrzyganiu wniosku o wymeldowanie

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Chęć powrotu do mieszkania ma znaczenie przy rozstrzyganiu wniosku o wymeldowanie

Syn domagał się wymeldowania matki z lokalu. Wojewoda bezzasadnie uznał, że na datę wydawania decyzji istniały podstawy do wymeldowania strony. Skarżąca w asyście policji podejmowała próby wejścia do domu. Nie można było uznać, że skarżąca pogodziła się z niemożnością wejścia do lokalu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX