Partyk Aleksandra, Burmistrz nie może zasłaniać się brakiem dokumentacji w archiwach, gdy chodzi o legalność uchwały

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Burmistrz nie może zasłaniać się brakiem dokumentacji w archiwach, gdy chodzi o legalność uchwały

Przed wydaniem uchwały dotyczącej organizacji sołectwa konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Zaniechanie prowadzenia konsultacji oznacza, że uchwała jest dotknięta istotnym naruszeniem prawa, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX