Warecka Katarzyna, Budowa autostrady A2 naruszyła Konwencję. Omówienie wyroku ETPC z dnia 14 października 2021 r., 75031/13, 75282/13, 75286/13 i 75292/13 (Kapa i inni)

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Budowa autostrady A2 naruszyła Konwencję. Omówienie wyroku ETPC z dnia 14 października 2021 r., 75031/13, 75282/13, 75286/13 i 75292/13 (Kapa i inni)

Zakłócenia ruchu drogowego spowodowane budową autostrady doprowadziły do naruszenia prawa do poszanowania mieszkania czworga mieszkańców Smolic - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX