Partyk Aleksandra, Braki w aktach administracyjnych uniemożliwiły skontrolowanie decyzji dot. stypendium

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Braki w aktach administracyjnych uniemożliwiły skontrolowanie decyzji dot. stypendium

Student wniósł o przyznanie mu stypendium, ale organy uznały jego wniosek za bezzasadny. Student wniósł skargę do WSA. Należało uchylić zaskarżoną decyzję, gdyż w aktach zabrakło kluczowych dokumentów odnoszących się do powołania Komisji oraz protokołów. Nie można stwierdzić prawidłowości wydanej decyzji - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX