Malinowski Michał, Brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym pozbawia pełnego odliczenia VAT

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Brak wpisu w dowodzie rejestracyjnym pozbawia pełnego odliczenia VAT

Przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację i jego odnotowanie w dowodzie rejestracyjnym jest warunkiem, którego niedopełnienie lub spełnienie z opóźnieniem skutkuje utratą prawa do 100% odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z leasingiem oraz wydatków eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem samochodów ciężarowych. Tak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 6 grudnia 2021 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX