Brak aktualnych badań nie zawsze jest przyczyną wypadku - OpenLEX

Zasada Jarosław, Brak aktualnych badań nie zawsze jest przyczyną wypadku

Omówienia
Opublikowano: ABC
Autor:

Brak aktualnych badań nie zawsze jest przyczyną wypadku

Założenie, że w każdej sytuacji dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stanowi przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy jest błędne - stwierdził Sąd Apelacyjny w Rzeszowie w wyroku z dnia 28 czerwca 2016 r., III AUa 174/16, LEX nr 2071258.

Orzeczenie to zapadło w sprawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o rentę rodzinną. Świadczenia tego odmówiono dzieciom i żonie zmarłego pracownika. W ocenie organu rentowego, zdarzenie, w następstwie którego pracownik zmarł, nie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - dalej u.u.s.w.p., z uwagi na brak przyczyny zewnętrznej.

Jak ustalono w toku postępowania przed Sądem Okręgowym, krytycznego dnia poszkodowany stawił się w pracy o zwykłej porze i przystąpił do wykonywania swoich obowiązków. Po południu znaleziono go nieprzytomnego w łazience. Zgon w wyniku pęknięcia tętniaka mózgu i krwotoku...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX