Judecki Tomasz, Bon wychowawczy – niedopuszczalność wprowadzenia kryterium pierwszeństwa w jego uzyskaniu dla rodziców pozostających w związku małżeńskim. Omówienie do wyroku WSA z dnia 18 czerwca 2019 r., II SA/Op 167/19

Omówienia
Opublikowano: OwSS 2020/2/30-41
Autor:

Bon wychowawczy – niedopuszczalność wprowadzenia kryterium pierwszeństwa w jego uzyskaniu dla rodziców pozostających w związku małżeńskim. Omówienie do wyroku WSA z dnia 18 czerwca 2019 r., II SA/Op 167/19

Poniżej prezentujemy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z 18.06.2019 r. (II SA/Op 167/19). W jednej z gmin z terenu województwa opolskiego rada gminy konsekwentnie, od 2016 r., uchwala corocznie świadczenie dla mieszkańców wychowujących dzieci, tzw. bon wychowawczy, którego spornym kryterium pierwszeństwa w jego uzyskaniu jest pozostawanie rodziców w związku małżeńskim.

W założeniu bon ten miał zróżnicowaną funkcję w zależności od wieku dziecka. Dla dzieci w wieku od 12 miesiąca do 3 lat celem świadczenia jest zachowanie ciągłości opieki nad dzieckiem przez osobiste jej sprawowanie. Wspiera on więc pracę osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem w czasie wykonywania nieodpłatnej „pracy” w domu. Bon wychowawczy uzupełnia tym samym katalog świadczeń rodzinnych i zapewnia możliwość wyboru pomiędzy różnymi formami opieki przysługującymi na dziecko. Finansowany z budżetu gminy bon opiewa na kwotę 500 zł miesięcznie i przysługuje na każdego drugiego oraz kolejnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX