Błąd sądu przy obliczaniu przedawnienia uzasadnia konieczność ponownego przeprowadzenie procesu karnego - OpenLEX

Partyk Aleksandra, Błąd sądu przy obliczaniu przedawnienia uzasadnia konieczność ponownego przeprowadzenie procesu karnego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Błąd sądu przy obliczaniu przedawnienia uzasadnia konieczność ponownego przeprowadzenie procesu karnego

Sąd drugiej instancji bezpodstawnie uznał, że przestępstwo zarzucane oskarżonym uległo przedawnieniu w 2018 r., podczas gdy termin ten upłynie dopiero w 2028 r. W konsekwencji tego sąd odwoławczy błędnie uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i umorzył postępowanie wobec oskarżonych - orzekł Sąd Najwyższy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX