Partyk Aleksandra, Bieżąca i faktyczna opieka nad dzieckiem w oparciu o orzeczenie sądu podstawą do świadczenia wychowawczego

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2022
Autor:

Bieżąca i faktyczna opieka nad dzieckiem w oparciu o orzeczenie sądu podstawą do świadczenia wychowawczego

Przepisy odnoszące się do świadczenia wychowawczego należy wykładać w taki sposób, aby uwzględnić cel świadczenia, czyli m.in. pomoc w utrzymaniu dzieci- orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX