Partyk Aleksandra, Biegli sądowi nie są nieusuwalni

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:

Biegli sądowi nie są nieusuwalni

Prezesi sądów okręgowych nadzorują biegłych sądowych i mogą badać czy osoby pełniące te funkcję dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego. W ramach nadzoru, nie bada się jednak wydawanych przez nich opinii- wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX