Partyk Aleksandra, Bezzasadne zawieszenie postępowania może naruszać gwarantowane w Konstytucji prawo do sądu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Bezzasadne zawieszenie postępowania może naruszać gwarantowane w Konstytucji prawo do sądu

Sąd okręgowy zawiesił postępowanie sądowe do czasu prawomocnego zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Strona nie zgodziła się z rozstrzygnięciem sądu. Jej zażalenie było zasadne. Jak dotąd TK nie wyznaczył terminu rozpoznania sprawy, a więc istnieje ryzyko, że strona nie będzie mogła prędko doczekać się rozstrzygnięcia jej sprawy - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX