Partyk Aleksandra, Bezpodstawne ujawnienie tajemnicy skarbowej jest karalne

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:

Bezpodstawne ujawnienie tajemnicy skarbowej jest karalne

Wnioskodawca żądał udostępnienia mu danych zawartych w deklaracjach podatkowych innych osób, z których wynikać miała m.in. wartość nabytego przez nich spadku. To, że wnioskodawca posiada interes prywatny w uzyskaniu tych danych nie jest wystarczające do uwzględnienia jego żądania. Organ słusznie odmówił skarżącemu - orzekł WSA w Gliwicach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX