Partyk Aleksandra, Bezpodstawna odmowa udzielenia dostępu do stref zastrzeżonych lotniska

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2021
Autor:

Bezpodstawna odmowa udzielenia dostępu do stref zastrzeżonych lotniska

Skarżący jest osobą samodzielną i nie ma przeszkód, by udał się na wizyty lekarskie i uzyskał stosowne skierowania. Pomoc socjalna nie może służyć przezwyciężaniu ograniczeń w faktycznym dostępie do świadczeń zdrowotnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX