Partyk Aleksandra, Bezpodstawna odmowa przyjęcia zawiadomienia o nabyciu pojazdu

Omówienia
Opublikowano: LEX/el. 2020
Autor:

Bezpodstawna odmowa przyjęcia zawiadomienia o nabyciu pojazdu

Spółka złożyła zawiadomienie o nabyciu pojazdu, ale organ odmówił jego przyjęcia, powołując się na brak wniosku o rejestrację. Stanowisko organu okazało się błędne, skoro spółka zastosowała się do ciążącego na niej obowiązku - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX